AgilePM® Agile Projektledelse Foundation & Practitioner - Klasselokale (eksamen inkluderet)

24.500,00 DKK

 • 4 days
Klasselokale
Live Virtuelt Klasselokale
Internt / I virksomheden
Vælg din startdato

Agil projektledelse tager principperne fra agil softwareudvikling og anvender dem på projektledelse. Agile metoder fremmer generelt en projektledelsesproces, der opfordrer til interessentinddragelse, feedback, objektive målinger og effektiv kontrol.

Om AgilePM®

Hvorfor er AgilePM® så populært?
Agile projektledelseskvalifikationer boomer! Selvom agile udviklingsmetoder som Scrum dominerer softwareindustrien, vinder de også frem i andre sektorer. I takt med at flere virksomheder går over til agile, leder de efter specifikke agile projektledelsesmetoder, der kan hjælpe dem. Personer med certificeringer i agile projektledelse kan derfor opnå en højere stilling på arbejdsmarkedet.

Skiftende krav

Agile tilgange anerkender, at brugere ofte ikke fuldt ud kender deres krav og ønsker, når projekter starter, og derfor er de tilbøjelige til at ændre sig i løbet af projektet. Mens ændringer i krav ofte kan være problematiske i mere traditionelle projektledelsesmetoder, omfavner agile tilgange ændringer i kravene. I agile projekter er tid og omkostninger normalt de faste elementer, men kravene og projektets omfang er variable.

Agil er derfor bedre til at levere til tiden end mere traditionelle projektledelsesmetoder. Agile metoder fokuserer på inkrementelle og iterative frigivelser af produkter til brugere og kunder, hvor hver iteration eller inkrementel frigivelse giver brugeren endnu mere funktionalitet. Agile kan derfor levere produkter til brugerne på et tidligt tidspunkt, og dette hjælper brugerne med bedre at forstå og finjustere deres krav efter en periode med brug. AgilePM® er verdens førende certificering inden for Agile Projektledelse. Kvalifikationen balancerer robust styring med en samarbejdskultur, der inspirerer til innovation og øger konkurrencefordelen.

Dette AgilePM Foundation og Practitioner kursus vil:

 • Forklaring af, hvordan man lægger grundlaget for vellykkede Agile-projekter
 • Forklaring af hvordan et Agile projekt bliver ledet
 • Klargør de forskellige ledelsesstile, der kræves for vellykkede Agile projekter (sammenlignet med "traditionelle" projekter)
 • Lær dig hvordan man med succes anvender AgilePM® i dine projekter

Hvorfor AgilePM® er blevet populært

Governance og Agilitet

Det sikrer styring og smidighed. AgilePM® er baseret på Agile Project Framework (APF), som blev udviklet for mere end 20 år siden. AgilePM® er baseret på Agile Project Framework (APF), der blev udviklet for mere end 20 år siden og kombinerer både aspekter af virksomhedsstyring med nøgle agile koncepter og er specifikt rettet mod projektledere. Forfatterne til APF var DSDM, en af grundlæggerne af det agile manifest.

Gå aldrig på kompromis med kvaliteten

Aldrig gå på kompromis med kvaliteten er et grundlæggende princip i AgilePM®. Dette fremmes ved at aftale høje acceptkriterier gennem hele projektets livscyklus.

Risikostyring

Et udgangspunkt i AgilePM® for at forstå risiko er spørgeskemaet til projekttilgang. Dette muliggør en fælles forståelse af projektets risici og hvordan man kan afbøde dem.

Går ud over tilgange til produktudvikling

Almindelige agile metoder såsom Scrum tilbyder tilgange til produktudvikling, men ikke til projektledelse. AgilePM® går ud over Scrum ved at tilbyde en agil tilgang til projektledelse.

Klare roller og ansvarsområder

AgilePM® tildeler klare roller og ansvarsområder til individer fra forretningen, brugerne, teknologien og ledelsen, så effektivt samarbejde mellem interessenter kan opnås.

Indeholder populære agile praksisser

Centrale agile praksisser såsom MoSCoW, timeboxing og iterativ udvikling er inkluderet i AgilePM® for at understøtte effektiv produktudvikling.

Hero

Kursusindhold

Hero
 1. AgilePM Foundation

  Modul 01

  - Hvad er agil? At vælge den mest passende tilgang;

  - Agil projektledelse? Grundlæggende;

  - Roller og ansvarsområder;

  - Forbered dig på agil projektledelse;

  - Agil projektledelse;

  - Processerne og produkterne inden for Agile projektledelse;

  - Kommunikation;

  - Prioritering og tidsboksning;

  - Agil styring;

  - Krav, estimater;

  - Agil planlægning.

 2. AgilePM Practitioner

  Modul 02

  - Deltagere tilmeldt AgilePM Practitioner-træning bør have et grundigt kendskab til emnerne fra Foundation-kurset.

  - Practitioner-niveauet giver mulighed for tilpasning og anvendelse af Agile projektledelse inden for rammerne af simulerede virkelige tilfælde.

Læringsresultater

Formålet med kurset i Agile Project Management Foundation er at opdage og udforske disse komponenter, principper og processer. Foundation-niveauet er også nødvendigt for at kunne avancere til efterfølgende kvalifikationsniveauer. Formålet med kurset i Agile Project Management Practitioner er at sikre og bekræfte, med en bestået eksamen, at en kandidat er i stand til at initiere og anvende metoden i mange tilfælde af virkelige projekter. Derfor vil du lære:

Agile principper

Anvend den grundlæggende filosofi og principper for Agile i en projektsituation. Lær hvordan man etablerer grundlaget for vellykkede Agile projekter.

Agil livscyklus

Opsæt korrekt livscyklussen for et agilt projekt i et givent scenarie. Lær hvordan et agilt projekt styres

Evaluér et projekt

At producere og evaluere indholdet af Agile-produkter, der er fremstillet under et Agile-projekt i et givet scenarie. Lær hvordan man med succes anvender AgilePM® i dine projekter.

Agile teknikker

Anvend følgende Agile teknikker i en projektsituation: faciliterede workshops, MoSCoW-prioritering, iterativ udvikling, modellering og timeboxing. Identificer de Agile teknikker, der skal bruges i en given situation inden for et scenarie

Roller i Agile-projekt

Forstå rollerne og ansvarsområderne i et agilt projekt og bestem de passende personer til at udfylde disse roller i et givent scenarie. Afklar de forskellige ledelsesstile, der kræves for vellykkede agile projekter (sammenlignet med "traditionelle" projekter).

Agile projektstyring

Forstå de specifikke kontroller i et agilt projekt og forstå bredt, hvordan man tester, estimerer og måler fremskridt i et agilt projekt.

Styring af krav

Beskriv den Agile tilgang til håndtering af krav og identificer handlinger for at løse problemer med krav inden for et Agile projekt ud fra et givet scenarie.

Hvem bør tilmelde sig dette program?

AgilePM kan anvendes af enhver virksomhed eller organisation, uanset størrelse, branche, sektor, placering eller noget som helst andet. At studere AgilePM er også en levedygtig og givende mulighed for en række jobfunktioner, herunder projektledere, programledere, risikomanagere, øverste ledere, forandringsledere, IT-ledere og så videre.

Projektleder

Produktchef

Senior / mellemniveau leder

Softwareudvikler

Start kursus nu

Eksamensinformation

Når du har afsluttet AgilePM® Foundation online træningskurset, kan du teste din viden på AgilePM® Foundation mock-eksamenssimulatoren og prøveeksamener. Når du opnår mere end 60%, kan du registrere dig til den egentlige AgilePM® Foundation eksamen. AgilePM® Foundation eksamenen kan tages online 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, på et tidspunkt og en dato efter dit valg.

AgilePM Foundation-eksamen

 • 50 multiple choice-spørgsmål pr. sektion
 • 25/50 point nødvendige
 • 40 minutter
 • Lukket bog

AgilePM Practitioner-eksamen

 • 4 spørgsmål pr. sektion, 20 point tilgængelige pr. spørgsmål 40 point nødvendige for at bestå (ud af 80 mulige) - 50%
 • 2,5 timer
 • Åben bog eksamen (begrænset til AgilePM® manualen)

Need corporate solutions or LMS integration?

Didn't find the course or program which would work for your business? Need LMS integration? Write us, we will solve everything!

;