Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - eLearning

9.500,00 DKK

 • 35 hours
eLearning

Under dette e-læringskursus vil deltagerne betydeligt forbedre deres viden og færdigheder. Deltagerne vil lære at implementere forandringsledelse, vil lære at analysere forandringssituationer, og vil lære at forbedre eksisterende praksis inden for forandringsledelse. Efter kurset vil deltagerne være i stand til straks at anvende de nye indsigter og teknikker inden for kundens organisation.

Om change management

Håndtering af forandringer og endnu vigtigere, virkningerne af forandringer, har høj prioritet for alle organisationer. Change Management certificeringen blev udviklet af APMG i samarbejde med Change Management Institute (CMI), en uafhængig, verdensomspændende professionel forening af Change Managers. Sammen har de udviklet en professionel 'videnskrop' for disciplinen inden for Change Management. Denne videnskrop udgør nu en uafhængig standard for det professionelle kendskab, som forventes af en effektiv Change Manager.

Certificeringen i Change Management udføres af de akkrediterede træningsorganisationer (ATOs) fra APMG. Ved at bestå eksamenerne på både Foundation- og Practitioner-niveau opnår kandidaterne den nødvendige viden for at få ACM-akkrediteringen (Foundation) fra CMI. De tilbyder succesfulde kandidater en mere simpel vej til personlig akkreditering, hvor kun bevis for erfaring skal fremvises.

Kursusplan

Hero
 1. Foundation og Practitioner: Introduktion og individuel forandringsproces

  Lektion 01

  ▪ Introduktion til forandringsledelse og kontekst
  ▪ Forbindelsen mellem læring og forandring
  ▪ Læringsprocessen og 'læringsdykket'
  ▪ Modeller for individuel forandring
  ▪ Motivation
  ▪ Individuelle forskelle (inklusive MBTI)
  ▪ Deltagerne starter med jeres egne praktiske tilfælde

 2. Grundlag og praktik for forandring i organisationer

  Lektion 02

  ▪ Organisationsmetaforer (Morgan)
  ▪ Organisationskultur og forandring
  ▪ Ændringsmodeller på organisatorisk niveau:
  ▪ Lewins 3-fase model
  ▪ Kotters 8-trins model og den duale organisationsmodel
  ▪ Systemtænkning og de tre udfordringer ved forandring ifølge Senge
  ▪ Emergent forandring
  ▪ Nøgleroller i organisatorisk forandring
  ▪ Definition af forandring
  ▪ Analyse af styrker og homeostase
  ▪ Udvikling af en vision
  ▪ Benefitrealisering
  ▪ Valgfrit: Dig og forandringen - Personligt lederskab
  ▪ Deltagerne vil arbejde med deres egne casestudier

 3. Foundation og Practitioner: Kommunikation og stakeholder-engagement (+ Foundation-eksamen)

  Lektion 03

  ▪ Ledelse og interessentinddragelse
  ▪ 7 principper for involvering af interessenter
  ▪ At identificere og beskrive interessenter
  ▪ Segmentering af interessenter, f.eks. 'CPIG-segmentering'
  ▪ Teknikker til at inddrage interessenter i billedet
  ▪ Håndtering af relationer og mobilisering af interessenter
  ▪ Rogers' model for adoption af innovation
  ▪ At lytte, lede med mening og følelse, påvirke
  ▪ Professionel kommunikation i forandring
  ▪ Deltagerne vil arbejde med egne case-studier
  ▪ Grundlæggende eksamen

 4. Grundlæggende og praktisk anvendelse af forandringsledelse for praktikere

  Lektion 04

  ▪ Virkningerne af forandring, kontinuitet og risikomodellering
  ▪ Kategorisering af virkningerne af forandringer
  ▪ Bestemmelse af virkninger - McKinsey 7s model og GAP-analyse
  ▪ Analyse af virkningerne på interessenter
  ▪ Forandringsparathed & Beckhard og Harris' formel
  ▪ Effektive fremmere af samarbejde om forandring, mellemledelse og målgrupper
  ▪ Fremme af forandringsparathed i organisationer
  ▪ Opbygning af et effektivt (forandrings-)team
  ▪ Udvikling af en plan for change management
  ▪ Effektiv håndtering af modstand og skabelse og vedligeholdelse af momentum
  ▪ Deltagerne vil arbejde med deres egne casestudier

 5. Temadag for praktikere (+ praktikerprøve)

  Lektion 05

  ▪ Establishing a training program
  ▪ Project: change initiatives versus projects and programs
  ▪ Adoption at three levels (Kelman)
  ▪ Tipping and critical mass to change
  ▪ Vicious and virtuous cycles
  ▪ Three mutually reinforcing systems
  ▪ Participants discuss their own case studies
  ▪ Change Management Practitioner exam

Kursoversigt

Under træningen vil metoden blive fuldstændig dækket. Ved afslutningen af træningen vil deltageren vide, hvordan man implementerer change management i en organisation, et projekt, program eller portefølje, og hvem der bør være involveret. Deltageren vil have lært at arbejde med følgende aspekter og teknikker i et change management-scenarie:

Individuel forandring:

 • Vend læringstilbagegangen om.
 • Fra ubevidst til bevidst kunnen.
 • Kolbs læringscyklus.
 • Fire tilgange til individuel forandring.
 • Myers-Briggs Typeindikator.
 • Transformationel forandring.

Team- og organisationsændring:

 • Team-effektivitet.
 • Dannelse, Stormperiode, Normering, Udførelse.
 • Belbin-rollerne.
 • Broer: Håndter overgangene.
 • Kotters tilgang til at lede forandringer.
 • Forskellen mellem ledelse og management.
 • Ledelsesstile.

Læringsresultater

Fordele for organisationer - alt om levering. Ved afslutningen af dette kursus vil du være i stand til:

Opbyg organisationen

Udbyg organisationens kompetencer og kapaciteter for at håndtere ændringer med succes og forbedre smidigheden.

Forvandling

Øg sandsynligheden for en vellykket forretningsændring/-transformation – for at understøtte den strategiske retning.

Risici minimere

Minimér risici (omkostninger, forsinkelser, tab af medarbejderengagement, omdømme) forbundet med fejlslagne initiativer.

Afstemme initiativer

Afstemme forandringsinitiativer med etablerede, procesorienterede metoder (såsom PRINCE2® og MSP®) for at udvikle en ensartet tilgang til forandringer.

Medarbejderbinding

Udvikle og opretholde medarbejdernes engagement og orientering i overensstemmelse med virksomhedens formål i tider med forandring.

Stakeholder-engagement

Opbyg og vedligehold engagementet hos interne og eksterne interessenter i nye initiativer.

Effektiv kommunikation

Styr mere effektiv kommunikation om forandringer med interne og eksterne interessenter, så forandringen forstås og støttes.

Vurdering af ændringen

Forbedring af vurderingen af ændringers konsekvenser, integreret ændringsplanlægning og vellykket implementering af ændringer i organisationens liv.

Hovedtræk

Sprog

Engelsk

Kursusadgang

12 måneders adgang når som helst til eLearning-platformen (læring i eget tempo). Ca. 12-15 timer at gennemføre.

Eksamen

Eksamen i Change Management Foundation – gyldig i 12 måneder fra købsdatoen. Skal tages online under opsyn af en web-overvåger.

Prøveeksamen

Værktøjer til forberedelse til prøveeksamen i change management med valgfrie tillæg

Støtte

Fuld støtte fra AVC-vejledere og adgang til AVC Connect

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Under dette e-læringskursus vil deltagerne betydeligt forbedre deres viden og færdigheder. Deltageren vil lære at implementere forandringsledelse, vil lære at analysere forandringssituationer og vil lære at forbedre eksisterende praksis inden for forandringsledelse. Efter kurset vil deltageren straks kunne anvende nye indsigter og teknikker inden for kundens organisation.

Porteføljemanager

Program-/projektleder

Forandringsleder

Projektstøttemedarbejder (PMO-medarbejder)

Virksomhedsrisikostyring og revisorer

Ledere og mellemledere, højere ansatte

Start kurset nu

Eksamensdetaljer

Begynderniveau

Formålet med Foundation-certificeringen er at bekræfte, at en kandidat har tilstrækkelig viden og forståelse inden for Change Management til at fungere som et uformelt medlem af et team, der arbejder på et initiativ til organisatorisk ændring. Foundation-certificeringen er også en forudsætning for APMG Practitioner-certificeringen.

Formatet af afsluttende eksamen

 • Flervalg
 • Fire afsnit, i alt 50 spørgsmål
 • 25 point kræves for at bestå (ud af 50 mulige) - 50%
 • 40 minutters varighed
 • Bog lukket.

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;