Change Management ™ (APMG) Foundation - Klasselokale (inkluderet eksamen)

13.500,00 DKK

 • 3 days
Klasselokale
Live Virtuelt Klasselokale
Internt / I virksomheden
Vælg din startdato

Lær hvordan man effektivt implementerer og håndterer ændringer! At håndtere ændringer og, endnu vigtigere, virkningen af ændringer er en høj prioritet for alle organisationer. APMG har udviklet Change Management-certificeringen i samarbejde med Change Management Institute (CMI), en uafhængig, global professionel forening af change managers. Deltageren vil lære at implementere Change Management, vil lære at analysere change management-situationer, og vil lære at forbedre eksisterende change management-praksis.

Kursusoversigt

Kursus og materiale er på engelsk

At håndtere forandringer og vigtigere, virkningen af forandringer, er en høj prioritet for alle organisationer. Change Management-certificeringen er udviklet af APMG i samarbejde med Change Management Institute (CMI), en uafhængig, global professionel forening af change managers. Sammen har de udviklet en professionel ‘vidensbase’ for disciplinen change management. Denne vidensbase giver nu en uafhængig benchmark for den professionelle viden, der forventes af en effektiv change manager. APMG's opdaterede Change Management-certificering er fuldt ud i tråd med vidensbasen for change management. Det nye pensum dækker et bredt udvalg af viden om teori og praksis inden for change management, herunder:

 • forandring og individet
 • ændring og organisationen
 • kommunikation og interessentinddragelse og;
 • ændre praksis

Certificeringen i forandringsledelse udbydes af APMG's akkrediterede træningsorganisationer (ATOs). Ved at bestå både grund- og praktikerprøverne vil kandidaterne have opnået den nødvendige viden for at modtage CMI's ACM (Foundation) akkreditering. De tilbyder succesfulde kandidater en enklere vej til personlig akkreditering, idet kun erfaringselementet skal fuldføres.

Under træningen bliver metoden fuldt ud behandlet. Ved afslutningen af træningen vil deltageren vide, hvordan forandringsledelse kan implementeres i en organisation, et projekt, et program eller en portefølje, og hvem der bør involveres. Deltageren har lært at arbejde med følgende aspekter og teknikker i et forandringsledelsesscenarie:

Individuel forandring:

 • Omvend indlæringsdykket.
 • Fra ubevidst til bevidst kompetence.
 • Kolbs læringscyklus.
 • Fire tilgange til individuel forandring.
 • Myers-Briggs indikatorer.
 • Transformationel ændring.

Team- og organisationsændring:

 • Teamets effektivitet.
 • Dannelse, stormende, normering, præstation.
 • Belbin-typer.
 • Broer: at håndtere overgangen.
 • Kotters tilgang til at lede forandringer.
 • Forskellen mellem ledelse og management.
 • Ledelsesstile.

Kursusplan

Hero
 1. Foundation og Practitioner: introduktion og individuel ændringsproces

  Dag 1

  - Introduktion til forandringsledelse og kontekst
  - Forbindelsen mellem læring og forandring
  - Læringsproces og 'the learning dip'
  - Modeller for individuel forandring
  - Motivation
  - Individuelle forskelle (herunder MBTI)
  - Deltagerne starter med dine praktiske cases

 2. Foundation og Practitioner forandring i organisationer

  Dag 2

  - Organisationsmetaforerne (Morgan)
  - Organisationskultur og forandring
  - Forandringsmodeller på organisationsniveau:
  a) Lewins 3-fasemodel
  b) Kotters 8-trinsmodel og den dobbelte organisationsmodel
  c) Senges systemtænkning og forandringens tre udfordringer
  - Emergent forandring
  - Nøgleroller i organisatorisk forandring
  - Definition af forandring
  - Styrkeanalyse og homeostase
  - Udvikling af en vision
  - Benefits Management
  - Valgfrit: Dig og forandringen
  - Personligt lederskab
  - Deltagerne vil arbejde med deres casestudier.

 3. Foundation og Practitioner: Kommunikation og interessentengagement (+Foundation eksamen)

  Dag 3

  - Ledelse og interessentinddragelse
  - 7 principper for inddragelse af interessenter
  - At identificere og beskrive interessenter
  - Segmentering af interessenter, f.eks. "CPIG"-segmentering
  - Teknikker til at bringe interessenter ind i billedet
  - Håndtering af relationer og mobilisering af interessenter
  - Rogers' innovationsadoptionsmodel
  - Lytte, lede med mening og følelser, affekt
  - Professionel kommunikation i forandring
  - Deltagerne vil arbejde med deres casestudier
  - Foundation eksamen

Læringsresultater

Ved kursets afslutning vil du være i stand til at:

Forstå forandring

Opbyg organisationens evner og kapacitet til at håndtere forandringer med succes, forbedre smidigheden, øg sandsynligheden for vellykket forretningsændring/transformation – støt den strategiske retning.

Minimer risici

Minimer risici (omkostninger, forsinkelser, tab af medarbejderengagement, omdømme) forbundet med fejlslagne initiativer. Koordiner forandringsinitiativer med etablerede, procesdrevne metoder (som PRINCE2® og MSP®) for at udvikle en samlet tilgang til forandring.

Interessenthåndtering

Udvikle og opretholde medarbejderes engagement og overensstemmelse med organisationens formål under forandringer. Byg og vedligehold engagementet hos interne og eksterne interessenter i forbindelse med nye initiativer.

Ændringskommunikation

Administrer mere effektiv kommunikation om forandringer med interne og eksterne interessenter, så forandringen forstås og støttes.

Ændringsevaluering

Forbedr vurderingen af ændringens impact, integrer ændringsplanlægning, og implementer ændringen succesfuldt i organisationens liv.

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Porteføljeforvaltere

Forandringsledere

Program- / projektledere

Forandringsledelseskonsulent

Projektstøtteofficerer (PMO'ere)

Virksomheders risikostyrere og revisorer

Senior- og mellemledelse, direktører, projektledelseskontorer og portefølje-, program- og projektledelseskontorer

Start kursus nu

Information om Foundation

Deltageren vil forbedre deres viden og færdigheder i løbet af denne tre-dages træning. Deltageren vil lære at implementere forandringsledelse, vil lære at analysere situationer inden for forandringsledelse, og vil lære at forbedre eksisterende praksisser inden for forandringsledelse. Efter træningen vil deltageren straks kunne anvende nye indsigter og teknikker inden for klientens organisation.

Foundation niveau

Foundation-certificeringen sigter mod at bekræfte, at en kandidat har tilstrækkelig viden og forståelse af Change Management til at arbejde som et uformelt teammedlem på et initiativ til organisatorisk ændring. Foundation-certificeringen er også en forudsætning for APMG Practitioner-certificeringen.

Eksamensformat for Foundation

 • Flervalg
 • Fire sektioner, i alt 50 spørgsmål
 • 25 point kræves for at bestå (ud af 50 mulige) - 50%
 • 40 minutters varighed
 • Lukket bog.

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;