CISSP® Certificeret Informationssystem Sikkerhedsprofessionel (cybersikkerhed) - eLearning (uden eksamen)

3.900,00 DKK

 • 67 hours
Blandet Læring
eLearning
Live Virtuelt Klasselokale

CISSP-certificeringstræning udvikler din ekspertise i at definere IT-arkitektur og i at designe, bygge og vedligeholde et sikkert forretningsmiljø ved brug af globalt anerkendte standarder for informationssikkerhed. Dette kursus dækker branchens bedste praksisser og forbereder dig til CISSP-certificeringseksamen, som afholdes af (ISC).

Kursus tidsplan

Hero
 1. Kursusintroduktion

  Lektion 01

 2. Sikkerhed og risikostyring

  Lektion 02

  - Sikkerhed og risikostyring

  - Informationssikkerhedsledelse

  - Sikkerhedskontroller

  - Informationssikkerhedsledelse og -styring

  - Mål, Mission og Formål

  - Den nødvendige omhu

  - Sikkerhedspolitik

  - Overensstemmelse

  - Computerkriminalitet

  - Retssystemer

  - Lov om intellektuel ejendomsret (IP)

  - Privatliv

  - Generel forordning om databeskyttelse

  - Sikkerhed

  - Risikoanalyse

  - Typer af risikoanalyse

  - Sikkerhedskontrolvurdering

  - Trusselsmodellering

  - Risikostyring i forsyningskæden

  - Tredjepartsstyring

  - Forretningskontinuitetsplanlægning

  - Faser i forretningskontinuitetsplanlægning

  - Håndtering af personalesikkerhed

  - Sikkerhedsbevidsthedstræning

  - Evaluering af programmets effektivitet

  - Vigtigste pointer

  - Videnstjek

 3. Aktivsikring

  Lektion 03

  - Aktivsikring

  - Informationsklassificering

  - Dataklassificering

  - Data livscyklus

  - Datastyring

  - Forskellige roller

  - Dataremanens

  - Privatliv

  - Datatilstande

  - Forebyggelse af datatab

  - Vigtigste pointer

  - Videnstjek

 4. Sikkerhedsteknik

  Lektion 04

  - Introduktion

  - Sikkerhedsteknik

  - Sikkerhedsarkitektur

  - Sikkerhedsmodeller

  - Evalueringkriterier

  - Systemets Sikkerhed

  - CPU

  - Hukommelse

  - Sikkerhedstilstand

  - Cloud computing

  - IoT

  - Industrielt styresystem (ICS)

  - Kryptografi

  - Krypteringsmetoder

  - VÆRSGO

  - Asymmetrisk kryptografi

  - Offentlig nøgleinfrastruktur

  - Kryptoanalyse

  - Nøglestyring

  - Kritisk sti-analyse

  - Stedets placering

  - Fire

  - VVS

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

 5. Kommunikation og netværkssikkerhed

  Lektion 05

  - Introduktion

  - Netværksarkitektur og design

  - IP-adressering

  - Netværksprotokoller

  - Transmissionsmedier

  - Firewall

  - Indtrængningsdetekteringssystem og indtrængningsforebyggelsessystem

  - Netværksadgangskontrol (NAC)

  - Indholdsleveringsnetværk (CDN)

  - Netværk

  - Softwaredefineret netværk (SDN)

  - Fjernadgang

  - Internet Sikkerhedsprotokol (IPsec)

  - Tale over internetprotokol (VoIP)

  - Phreaking

  - Sikre adgangsprotokoller

  - Trådløse teknologier

  - Netværksangreb

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

 6. Identitet- og adgangsstyring

  Lektion 06

  - Identitet- og adgangsstyring

  - Identitetsstyring

  - Biometri

  - Adgangskoder

  - Tokens

  - Hukommelseskort og smartkort

  - Koncepter for adgang og autorisation

  - Implementering af identitetsstyring

  - Kerberos

  - Typer af adgangskontrol

  - Adgangskontrolmodeller

  - Værktøjer og teknikker til adgangskontrol

  - Ansvarlighed

  - Overvågning af adgangskontrol

  - Identitetsbekræftelse

  - Opkodningssprog

  - Identitet som en Service (IDaaS)

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

 7. Sikkerhedsvurdering og -testning

  Lektion 07

  - Sikkerhedsvurdering og testning

  - Sikkerhedsvurdering

  - Sårbarhedsvurdering

  - Penetrationstest

  - Revisioner

  - Logstyring

  - Syntetisk transaktion og reel transaktion

  - Testning

  - Softwaretestning

  - Grænseflade

  - Nøglepræstationsindikatorer (KPI)

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

 8. Sikkerhedsoperationer

  Lektion 08

  - Sikkerhedsoperationer

  - Undersøgelse

  - Retsmedicinsk undersøgelse

  - Bevis

  - Elektronisk opdagelse

  - Hændelsesstyring

  - Sikkerhedsoperationsledelse

  - Identitet og adgangsstyring

  - Aktiver

  - Skadelig software

  - Ledelse

  - Genoprettelse og backup

  - Katastrofegenopretning

  - Perimetersikring

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

 9. Sikkerhed i softwareudvikling

  Lektion 09

  - Sikkerhed i softwareudvikling

  - Betydningen af sikkerhed i softwareudvikling

  - Programmeringskoncepter

  - Systemudviklingslivscyklus

  - Applikationsprogrammeringsgrænseflade

  - Software Sikkerhed og Garanti

  - Database- og datalagermiljøer

  - Vidensstyring

  - Webapplikationsmiljø

  - Sikkerhedstrusler og angreb

  - Vigtigste pointer

  - Videnscheck

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette CISSP eLearning-kursus vil du være i stand til at:

Vær i stand til at definere arkitekturen, designet og styringen af din organisations sikkerhed

Tilegn dig den relevante viden og færdigheder, der kræves for at bestå CISSP-certificeringseksamen

Udfør risikoanalyse og forhindr tab af data

Lær om sikkerhedsarkitektur, ingeniørarbejde, modeller og kryptografi

Opnå fortrolighed med kommunikation og netværkssikkerhed, identitets- og adgangsstyring samt sikkerhedstest og -operationer.

Vigtige funktioner

67 timers blandet læring

35 timers online selvstudie

48 timers instruktørledet undervisning

Fem simuleringsprøver til at forberede dig til CISSP-certificering

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

CISSP er ideel for erfarne sikkerhedspraktikere, ledere og direktører, der er interesserede i at bevise deres viden inden for et bredt udvalg af sikkerhedspraksisser og principper, herunder dem i følgende stillinger:

Chief Information Security Officer

Chief Information Officer

Sikkerhedschef

IT-direktør/-chef

Sikkerhedsanalytiker

Sikkerhedschef

Sikkerhedsrevisor

Sikkerhedsarkitekt

Sikkerhedskonsulent

Netværksarkitekt

Start kursus nu

Forudsætninger

Kandidater skal have mindst fem års akkumuleret betalt arbejdserfaring inden for to eller flere af de otte domæner i CISSP CBK. At opnå en fireårig universitetsgrad eller tilsvarende regional uddannelse eller en yderligere kvalifikation fra den (ISC)2 godkendte liste vil opfylde et år af den krævede erfaring. Uddannelseskredit vil kun opfylde et år af erfaringen. En kandidat, der ikke har den nødvendige erfaring til at blive CISSP, kan blive Associate of (ISC)2 ved at bestå CISSP-eksamenen. Associate of (ISC)2 vil derefter have seks år til at erhverve de fem års krævede erfaring.

Afslutningskriterier:

Online klasseværelse:

 • Deltag i et helt hold
 • Gennemfør en simulationstest med en minimumscore på 60 procent

Online selvstudie:

 • Gennemfør 85 procent af kurset
 • Gennemfør en simulationstest med en minimumscore på 60 procent

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;