Lean Six Sigma Black Belt - e-learning

5.500,00 DKK

 • 16 hours
eLearning

Lean Six Sigma Black Belt onlinekurset lægger vægt på at give eleverne en omfattende forståelse af de komplementære områder Lean og Six Sigma. Det dækker værktøjer og teknikker, der er nyttige til at forbedre produktionsprocessen, reducere spild og minimere fejl i det endelige produkt, med særlig vægt på den praktiske anvendelse af disse værktøjer og teknikker inden for organisationen. Deltagerne kan bruge viden fra dette kursus til at lede forskellige kritiske projekter i deres respektive organisationer.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Introduktion til Six Sigma

  Lektion 01

  En kort historie om kvalitet

  Hvad er kvalitet (definitioner) og service eller produkt

  Kvalitetsguruer og deres bidrag til kvalitet

  Virksomhedsomfattende overblik

  Lederskab

  Six Sigma roller og ansvar

  Holdopstilling

  Teamfacilitering

  Gruppedynamik

  Tidsstyring for hold

  Værktøjer til gruppebaseret beslutningstagning

  Ledelses- og planlægningsværktøjer

  Evaluering af teamets præstationer og belønninger

  Oversigt over DMAIC

 2. Six Sigma-metodologi

  Lektion 02

  Nøgleinteressenter

  Indvirkning på interessenter

  Afgørende for kravene

  Benchmarking

  Forretningspræstationsmålinger

  Finansielle foranstaltninger

  DU

  Kundetilfredshedsniveauer

  Kundebehov ifølge Juran

  Markedsundersøgelse

  Nedstrøms

  QFD

  Præstationsmål

  Projektgrundlag

  Charterforhandling

  Projektplan og grundlinjer

  Projektovervågning

 3. Six Sigma-metodologi - Måling

  Lektion 03

  Processorer, proceskarakteristika, procesflowmålinger, input og output

  Proceskort og flowdiagrammer

  SIPOC

  Datatype & Skala

  Dataindsamling

  Udvælgelsesstrategier

  Fishbone diagram

  Relationsmatricer eller prioriteringsmatricer

  Grundlæggende statistik

  Analytisk statistik

  Måleusikkerhed R & R

  Proceskapabilitetsanalyse

 4. Six Sigma-metodologi - Analyser

  Lektion 04

  Korrelation og regressionsanalyse

  Hypotesetestning

  FMEA

  Gapanalyse

  De fem hvorfor

  Paretodiagram

  Trædiagram

  Ikke-værdiskabende aktiviteter

  Omkostningerne ved dårlig kvalitet (COPQ)

 5. Six Sigma-metodologi - Forbedring

  Lektion 05

  DOE

  Fejlsikker

  5S

  Kanban

  Standardoperationer

  Operatør arbejdsinstruktioner

  Reducering af cykeltid

  Kontinuert flow-fremstilling

  SMED

  Kaizen og Kaizen Blitz

  Teori om begrænsninger (TOC)

  Risikoanalyse

 6. Six Sigma-metodologi - Kontrol

  Lektion 06

  Statistisk proceskontrol

  Andre kontrolværktøjer

  Oprethold kontroller

  Oprethold forbedringer

 7. Andre kursusmaterialer

  Lektion 07

  DFSS

  Mere om Lean

  Case Study 1

  Case Study 2

Læringsmål

Ved afslutningen af dette eLearning for Lean Six Sigma Black Belt vil du være i stand til at forstå og lære om:

Forse med omfattende viden

...about the tools and techniques, advantages, and challenges of the Six Sigma and Lean methodologies. ...to form and effectively lead a Six Sigma project team. ...to students to apply DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) and various Six Sigma tools in process and quality improvement. ...of Kaizen projects. ...to avoid pitfalls in implementing six sigma. ...needed for production process improvement in their organizations and help them adopt the right approach.

Kvalitative og kvantitative metoder

Undervis studerende i både kvantitative og kvalitative metoder fra de komplementære områder Lean og Six Sigma.

Relater Six Sigma og Lean koncepter

Deltagerne vil være i stand til at koble Six Sigma og Lean koncepter til virksomhedens samlede mission og målsætninger, samt anvende koncepterne på forretningsproblemer og overgange projekter fra fase til fase.

Problemløsningsevne

Deltagerne vil udvikle overlegne problemløsningsevner, som straks kan anvendes i virkelige projekter.

Anvend Lean-koncepter

Deltagerne vil være i stand til at anvende Lean-koncepter såsom 5S, spildreduktion, proceskortlægning, værdistrømskortlægning, fejlsikring osv. i deres arbejdsplads. De vil være i stand til at definere, præsentere og håndtere forbedringsprojekter

Målgruppe

Medarbejdere og organisationer, der kræver en standardiseret tilgang til problemløsning for løbende forbedring

Dette ville inkludere teamledere, supervisorer, ansatte, kvalitetssikringsingeniører, projektledere, softwareprofessionelle, praktikere, medlemmer af kvalitetssikringsteamet, arbejdende ledere og øverste ledelse, som vil bruge en lille del af deres tid på at anvende DMAIC og Kaizen værktøjer i deres naturlige arbejdsområde.

Personer, der ønsker at lede forbedringsprojekter

-

Individer, der stræber efter at forbedre forretningsprocesser betydeligt

-

Funktionelle ledere sigter mod at forbedre betydeligt

-

Funktionelle ledere sigter mod at opnå betydelige forretningsresultater for deres organisationer

-

Ledere og medarbejdere, der ønsker at blive certificeret som Black Belt i Six Sigma

-

Er der andre professionelle medlemmer, der udfører forskning, innovationer eller konsulentarbejde inden for forbedring af processer

-

Hero

Hvorfor det er værd at bruge tid på!

Professionelle certificeringer er vigtige for din personlige udvikling og øger troværdigheden af din ekspertise inden for det pågældende område. Her er 6 andre fordele:

Skab en konkurrencefordel

Forbedre din viden og færdigheder

Professionel troværdighed

Karrierefremgang

Personlig udvikling

Opfylde professionelle eller virksomhedsmæssige krav

Lær mere

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;