RESILIA™ Foundation - e-læring

5.500,00 DKK

 • 23 hours
eLearning

RESILIA Foundation-niveauet hjælper folk med at forstå, hvordan operationelle beslutninger kan påvirke god cybermodstandsdygtighed. Det viser, hvordan man ved at nære cybermodstandsdygtighed kan understøtte operationel effektivitet og forretningsmæssig effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen giver en introduktion til de vigtigste termer og fordele ved cybermodstandsdygtighed og demonstrerer, at du forstår og anerkender bedste praksis, samt ved hvordan man håndterer og adresserer cyberrisici.

Hvad er cybermodstandsdygtighed?

Cybermodstandsdygtighed måler en organisations evne til at forberede sig på, modstå, reagere på og komme sig efter cyberangreb. En organisation, der er cybermodstandsdygtig, kan også tilpasse sig ukendte kriser og trives under vanskelige forhold.

Men hvad er forskellen mellem cybermodstandsdygtighed og informationssikkerhed? Traditionelt har cybersikkerhed fokuseret på en organisations evne til at opdage og forhindre cyberangreb ved hjælp af regelmæssigt testede tekniske kontroller og sikkerhedsstandarder.

Med den hurtigt udviklende natur af cyberangreb, er det ikke længere muligt at forhindre alle angreb, uanset hvor opdaterede en virksomheds IT-kontroller er. Cybermodstandsdygtighed accepterer, at angreb vil ske, og fokuserer i stedet på, hvordan en virksomhed reagerer og kommer sig.

Hvad bruges RESILIA til?

At studere RESILIA kan være nyttigt for ansatte fra forskellige afdelinger og på alle niveauer af anciennitet. Kendskab til fordelene ved cybermodstandsdygtighed er også nyttigt for alle fra IT-servicepersonale til ledere.

Desuden kan alle virksomhedens kerneafdelinger - HR, Finans, Indkøb, Drift og Marketing - have gavn af at have viden om cyberresiliens i deres team. At have forebyggende foranstaltninger og bedste praksisser klar er altid den bedste måde at håndtere potentielle trusler på.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Introduktion til cyberresiliens og risikostyring

  Lektion 01

 2. Ledelsessystemer

  Lektion 02

 3. Hukommelsesspil 1

  Lektion 03

 4. Cybermodstandsdygtighedsstrategi

  Lektion 04

 5. Design af cyberresiliens

  Lektion 05

 6. Overgang til cybermodstandsdygtighed

  Lektion 06

 7. Cybermodstandsdygtighed - Erhverv

  Lektion 07

 8. Kontinuerlig forbedring af cybersikkerhed

  Lektion 08

 9. Hukommelsesspil 2

  Lektion 09

 10. Gennemgang og afslutning af kurset

  Lektion 10

 11. Eksamensformat

  Eksamensinformation

  - Flervalgsspørgsmål til eksamen

  - 50 spørgsmål pr. prøve

  - Beståelseskarakter: 33/50 point - 65%

  - Varighed: 100 minutter

  - Lukket bog

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette RESILIA Foundation eLearning-kursus vil du være i stand til at:

Tilpas cybersikkerhed til at passe til unikke forretningsbehov

Udvikle en cyberresiliensstrategi for deres organisation, designet og implementeret i henhold til unikke forretningsbehov.

Cyberresiliens

Integrer bedste praksis for cyberresiliens i eksisterende forretningssystemer.

Risikostyring

Hvordan risikostyring hjælper virksomheder med at forberede sig på succes, forbedre tjenester, opfylde nøglemål og levere reel værdi for pengene.

Optimer selskabets cybersikkerhedssprog for klarhed

Tilpas sproget og terminologien omkring cybersikkerhed i virksomheden.

Reager hurtigt på cyberangreb

Hurtig reaktion på cyberangreb ved at begrænse skaderne og komme hurtigt i gang igen.

Vigtige funktioner

Kursusvarighed: 23 timer

Introduktion til de grundlæggende principper for cyberresiliens og cybersikkerhed.

Støtte fra tutor

Quizzer & prøveeksamener

Velegnet til mobil

Officielt digitalt manual inkluderet

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Enhver, der søger en introduktion til de grundlæggende principper for cybermodstandsdygtighed og cybersikkerhed, samt IT- og sikkerhedsprofessionelle, der søger globalt anerkendt akkreditering inden for deres felt.

IT-professionelle

IT-serviceledelse

IT-projektledelse

IT-udvikling

Informationssikkerhed

Forretningsanalytikere

Risikostyring

Sikkerhedsarkitektur

Start kursus nu

Need corporate solutions or LMS integration?

Didn't find the course or program which would work for your business? Need LMS integration? Write us, we will solve everything!

;