RESILIA™ Foundation & Practitioner - eLearning (inklusive eksamen)

11.500,00 DKK

 • 38 hours
eLearning

RESILIA Foundation-niveauet hjælper folk med at forstå, hvordan operationelle beslutninger kan påvirke god cybermodstandsdygtighed. Det viser, hvordan man ved at pleje cybermodstandsdygtighed kan understøtte operationel effektivitet og forretningsmæssig effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen giver en introduktion til de vigtigste termer og fordele ved cybermodstandsdygtighed og demonstrerer, at du forstår og anerkender bedste praksis samt ved, hvordan man håndterer og adresserer cyberrisici. RESILIA Practitioner er en højere kvalifikation, der følger efter RESILIA Foundation. Den fokuserer på at bruge RESILIA-frameworket i praksis, genbesøger tidligere elementer for at vise, hvordan de kan tilpasses og implementeres for virkelige organisationer. At bestå eksamen bekræfter også en kandidats evne til med succes at anvende frameworket.

Hvad er cybermodstandsdygtighed?

Cyberresiliens måler en organisations evne til at forberede sig på, modstå, reagere på og komme sig efter cyberangreb. En organisation, der er cyberresilient, kan også tilpasse sig ukendte kriser og trives under vanskelige forhold.

Men hvad er forskellen mellem cybermodstandsdygtighed og informationssikkerhed? Traditionelt har cybersikkerhed fokuseret på en organisations evne til at opdage og forhindre cyberangreb ved hjælp af regelmæssigt testede tekniske kontrolforanstaltninger og sikkerhedsstandarder.

Med den hurtigt udviklende karakter af cyberangreb, er det ikke længere muligt at forhindre alle angreb, uanset hvor opdaterede en virksomheds IT-kontroller er. Cybermodstandsdygtighed accepterer, at angreb vil ske, og fokuserer i stedet på, hvordan en virksomhed reagerer og kommer sig.

Hvad er RESILIA til for?

At studere RESILIA kan være nyttigt for ansatte fra forskellige afdelinger og på alle niveauer af anciennitet. Kendskab til fordelene ved cyberresiliens er også nyttigt for alle fra IT-servicepersonale til ledere.

Desuden kan alle kerneafdelingerne i virksomheden - HR, Finans, Indkøb, Drift og Marketing - have gavn af at have viden om cyberresiliens i deres team. At have forebyggende foranstaltninger og bedste praksisser klar er altid den bedste måde at håndtere potentielle trusler på.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Risikostyring

  Lektion 1

 2. Cybermodstandsdygtighedsstrategi

  Lektion 2

 3. Design af cybermodstandsdygtighed

  Lektion 3

 4. Hukommelsesspil

  Lektion 4

 5. Overgang til cybermodstandsdygtighed

  Lektion 5

 6. Cybermodstandsdygtighed - Erhverv

  Lektion 6

 7. Kontinuerlig forbedring af cybersikkerheden

  Lektion 7

 8. Hukommelsesspil 2

  Lektion 8

 9. Gennemgang og afslutning af kurset

  Lektion 9

 10. Eksamen - RESILIA Foundation

  Eksamensinformation

  - Flervalgsspørgsmål til eksamen

  - 50 spørgsmål pr. prøve

  - Beståelseskarakter: 33/50 point - 65%

  - Varighed: 100 minutter

  - Lukket bog

 11. Eksamen - Praktiker

  Eksamensinformation

  - 50 spørgsmål pr. prøve

  - Beståelseskarakter: 30/50 point - 60%

  - Varighed 135 minutter

  - Lukket bog

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette RESILIA Foundation & Practitioner eLearning-kursus vil du være i stand til at:

Udvikl en strategi for cybermodstandsdygtighed

Hvordan man designer og leverer cybersikre strategier og tjenester inden for din organisation, i overensstemmelse med dine forretningsbehov.

Integrer Cybermodstandsdygtighed

Hvordan man integrerer cybermodstandsdygtighed i dine eksisterende systemer og processer.

Optimer kommunikation om cybersikkerhed

Sådan etablerer du et fælles sprog for cybermodstandsdygtighed i din organisation.

Udvidet viden om Cyberangreb

Hvordan man begrænser skaderne af sikkerhedsbrud og reagerer og kommer sig hurtigt.

Vigtigste funktioner

Kursusvarighed

Grundkursus 23 timer og Practitioner-kursus med 15 timer

Støtte fra tutor

Quizzer & øvelseseksamener

Inkluderer gratis genoptagelsesbevis

Officiel digital manual inkluderet

Egnet til mobil

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Der er ingen forudsætninger for at få adgang til RESILIA Foundation-kurset og eksamen. For at deltage i RESILIA Practitioner-eksamen skal du:

 • Besidder RESILIA Foundation-certificeringen;
 • Gennemgå træning før erhvervelse af Practitioner-kvalifikationen.

Cybersikkerhed

IT-overensstemmelse

IT-sikkerhed

IT-arkitekt

IT-projektleder

CTO'er, CISO'er, CRO'er

Start kursus nu

Need corporate solutions or LMS integration?

Didn't find the course or program which would work for your business? Need LMS integration? Write us, we will solve everything!

;