Learning packages

Welcome to our Learning Packages! We're excited to offer you a selection of courses that are bundled together to provide maximum value and benefits. These packages are designed with your learning journey in mind, combining two or more courses that complement each other perfectly.

Whether you're looking to delve deeper into a specific topic or broaden your skill set across various domains, our Learning Packages offer the perfect solution. By choosing one of our packages, you not only save costs but also unlock new knowledge that is tailored to your interests and goals. Explore our range of packages here!

Combination Package: ISO/IEC 27001 Foundation & Auditor

9.500,00 DKK

ISO/IEC 27001 (ISO 27001) er en international standard for informationssikkerhed. Den tilbyder en model for etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et risikobaseret informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS). Standarden danner grundlag for effektiv håndtering af følsomme, fortrolige oplysninger og anvendelse af kontroller til informationssikkerhed.

DevOps Package: DevOps Foundation (DOFD)® & DevOps Leader (DOL) ® eLearning

11.500,00 DKK

DevOps er blevet en vigtig og bred kulturel og professionel bevægelse for at optimere udviklings- og driftspraksisser. I organisationer, der kæmper med ineffektive, isolerede projektteams, kan DevOps tilbyde utrolige forbedringer i produktivitet, samarbejde, pålidelighed, hastighed og return on investment (ROI). At studere denne tilgang er også en fantastisk mulighed for personale inden for udvikling, drift, testning, kvalitetssikring (QA) og IT-ledelse for at blive meget efterspurgte DevOps-ingeniører. Start dit DevOps-certificeringstræning i dag!

Need corporate solutions or LMS integration?

Didn't find the course or program which would work for your business? Need LMS integration? Write us, we will solve everything!