RESILIA™ Foundation - Klasseundervisning (inklusive eksamen)

14.500,00 DKK

 • 2 days
Klasselokale
Live Virtuelt Klasselokale
Internt / I virksomheden
Vælg din startdato

RESILIA Foundation is an introductory qualification that covers the basic knowledge of how to deal with cyber risks. The Foundation qualification can be obtained by passing the official exam. The Foundation qualification leads to more advanced qualifications such as RESILIA Practitioner. The RESILIA Foundation level helps people understand how operational decisions can impact good cyber resilience. It shows how nurturing cyber resilience can support operational effectiveness and business efficiency. The RESILIA Foundation qualification provides an introduction to the key terms and benefits of cyber resilience and demonstrates that you understand and recognize best practices and know how to manage and address cyber risks.

Hvad er cyberresiliens?

Cybermodstandsdygtighed måler en organisations evne til at forberede sig på, modstå, reagere på og komme sig efter cyberangreb. En organisation, der er cybermodstandsdygtig, kan også tilpasse sig ukendte kriser og trives under vanskelige forhold.

Men hvad er forskellen mellem cybermodstandsdygtighed og informationssikkerhed? Traditionelt har cybersikkerhed fokuseret på en organisations evne til at opdage og forhindre cyberangreb ved hjælp af regelmæssigt testede tekniske kontrolforanstaltninger og sikkerhedsstandarder.

Med den hurtigt udviklende karakter af cyberangreb, er det ikke længere muligt at forhindre alle angreb, uanset hvor opdaterede en virksomheds IT-kontroller er. Cybermodstandsdygtighed accepterer, at angreb vil ske, og fokuserer i stedet på, hvordan en virksomhed reagerer og kommer sig.

Hvad bruges RESILIA til?

At studere RESILIA kan være nyttigt for ansatte fra forskellige afdelinger og på alle niveauer af anciennitet. Kendskab til fordelene ved cyberresiliens er også nyttigt for alle fra IT-servicepersonale til ledere.

Desuden kan alle virksomhedens kerneafdelinger - HR, Finans, Indkøb, Drift og Marketing - have fordel af at have viden om cybersikkerhed i deres team. At have forebyggende foranstaltninger og bedste praksisser klar er altid den bedste måde at håndtere potentielle trusler på.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Introduktion til cyberresiliens og risikostyring

  Lektion 01

 2. Ledelsessystemer

  Lektion 02

 3. Hukommelsesspil 1

  Lektion 03

 4. Cybermodstandsdygtighedsstrategi

  Lektion 04

 5. Design af cyberresiliens

  Lektion 05

 6. Cybermodstandsdygtighedsovergang

  Lektion 06

 7. Cybermodstandsdygtighed - Erhverv

  Lektion 07

 8. Kontinuerlig forbedring af cybersikkerhed

  Lektion 08

 9. Hukommelsesspil 2

  Lektion 09

 10. Gennemgang og afslutning af kurset

  Lektion 10

 11. Eksamensformat

  Eksamensinformation

  - Flervalgsspørgsmål til eksamen

  - 50 spørgsmål pr. prøve

  - Beståelseskarakter: 33/50 point - 65%

  - Varighed: 100 minutter

  - Lukket bog

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette RESILIA Foundation klasseværelseskursus vil du være i stand til at:

Udvikl en strategi for cybermodstandsdygtighed

Udvikl en cyberresiliensstrategi for deres organisation, designet og implementeret i henhold til unikke forretningsbehov.

Integrer Cybermodstandsdygtighed

Integrer bedste praksis for cybermodstandsdygtighed i eksisterende forretningssystemer.

Risikostyring

Hvordan risikostyring hjælper virksomheder med at forberede sig på succes, forbedre tjenester, opfylde nøglemål og levere reel værdi for pengene.

Optimer kommunikation om cybersikkerhed

Tilpas sproget og terminologien omkring cybersikkerhed i virksomheden.

Udvidet viden om cyberangreb

Hurtig reaktion på cyberangreb ved at begrænse skaderne og komme hurtigt tilbage.

Vigtige funktioner

2-dages klasseundervisning

Støtte fra tutor

Quizzer & prøveeksamener

Egnet til mobil

Officielt digitalt manual inkluderet

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Enhver der søger en introduktion til de grundlæggende principper for cyberresiliens og cybersikkerhed. IT- og sikkerhedsprofessionelle der søger globalt anerkendt akkreditering inden for deres felt.

IT- & sikkerhedsprofessionelle

IT-serviceledelse

IT-projektledelse

IT-udvikling

Risikostyring

Sikkerhedsarkitektur

CTO'er, CISO'er, CRO'er,

Start kursus nu

Need corporate solutions or LMS integration?

Didn't find the course or program which would work for your business? Need LMS integration? Write us, we will solve everything!

;