Data Science R Programmering - eLearning

3.900,00 DKK

eLearning

Data Science with R-certificeringskurset gør det muligt for dig at tage dine data science-færdigheder med ind i en række virksomheder, hvor du hjælper dem med at analysere data og træffe mere velinformerede forretningsbeslutninger. Kurset dækker dataudforskning, datavisualisering, prædiktiv analyse og beskrivende analyseteknikker med R-sproget. Du vil lære om R-pakker, hvordan man importerer og eksporterer data i R, datastrukturer i R, forskellige statistiske koncepter, klyngeanalyse og prognoser.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Introduktion til forretningsanalyse

  Lektion 01

  - Oversigt

  - Forretningsbeslutninger og analytik

  - Typer af forretningsanalyse

  - Anvendelser af forretningsanalytik

  - Oversigt over Data Science

  - Konklusion

  - Videnscheck

 2. Introduktion til R-programmering

  Lektion 02

  - Oversigt

  - Betydningen af R

  - Datatyper og variabler i R

  - Operationer i R

  - Betingede udsagn i R

  - Løkker i R

  - Konklusion

  - Videnscheck

 3. Datastrukturer

  Lektion 03

  - Oversigt

  - Identificer datastrukturer

  - Demo: Identificer datastrukturer

  - Tildeling af værdier til datastrukturer

  - Datahåndtering

  - Demo: Tildeling af værdier og anvendelse af funktioner

  - Konklusion

  - Videnscheck

 4. Data Visualisering

  Lektion 04

  - Oversigt

  - Introduktion til data visualisering

  - Data visualisering ved brug af grafik i R

  - Ggplot2

  - Filformater af grafiske output R

  - Konklusion

  - Videnscheck

 5. Statistik for datalogi-I

  Lektion 05

  - Oversigt

  - Introduktion til hypotese

  - Typer af hypoteser

  - Dataudtagning

  - Konfidensniveauer og signifikansniveauer

  - Konklusion

  - Videnscheck

 6. Statistik for datalogi - II

  Lektion 06

  - Oversigt

  - Hypotesetest

  - Parametrisk test

  - Ikke-parametrisk test

  - Hypotesetests om populationsmiddelværdier

  - Hypotesetests om populationsvarians

  - Hypotesetests om populationens proportioner

  - Konklusion

  - Videnscheck

 7. Regressionsanalyse

  Lektion 07

  - Oversigt

  - Introduktion til regressionsanalyse

  - Typer af regressionsanalysemodeller

  - Lineær regression

  - Demo: Simpel lineær regression

  - Ikke-lineær regression

  - Demo: Regressionsanalyse med flere variabler

  - Krydsvalidering

  - Fra ikke-lineære til lineære modeller

  - Principal komponentanalyse

  - Faktoranalyse

  - Konklusion

  - Videnscheck

 8. Klassifikation

  Lektion 08

  - Oversigt

  - Klassifikation og dens typer

  - Logistisk regression

  - Supportvektormaskiner

  - Demo: Naiv Bayes-klassifikator

  - Demo: Naiv Bayes-klassifikator

  - Beslutning: Træklassifikation

  - Demo: Beslutningstræ-klassifikation

  - Tilfældig skovklassifikation

  - Evaluering af klassificeringsmodeller

  - Demo: K-fold krydsvalidering

  - Konklusion

  - Videnscheck

 9. Klyngeinddeling

  Lektion 09

  - Oversigt

  - Introduktion til klyngeinddeling

  - Klynge Metoder

  - Demo: K-means klyngeanalyse

  - Demo: Hierarkisk klyngeanalyse

  - Konklusion

  - Videnscheck

 10. Forening

  Lektion 10

  - Oversigt

  - Associeringsregel

  - Apriori-algoritmen

  - Demo: Apriori-algoritmen

  - Konklusion

  - Videnscheck

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette e-læringskursus i Data Science R-programmering vil du være i stand til at:

Få en grundlæggende forståelse af forretningsanalyse

Installer R, RStudio, opsæt arbejdsområde, og lær om de forskellige R-pakker

Bliv mester i R-programmering og forstå, hvordan forskellige udsagn udføres i R. Få en dybdegående forståelse af datastrukturer brugt i R og lær at importere/eksportere data i R

Definer, forstå og brug de forskellige apply-funktioner samt DPLYR-funktioner

Bliv ekspert i R-programmering og forstå, hvordan forskellige instruktioner udføres i R

Opnå en dybdegående forståelse af datastrukturer brugt i R og lær at importere/eksportere data i R

Definer, forstå og brug de forskellige apply-funktioner samt DPLYR-funktioner

Forstå og brug de forskellige grafikker i R til datavisualisering

Få en grundlæggende forståelse af forskellige statistiske begreber

Forstå og brug hypotesetestmetoden til at træffe forretningsbeslutninger

Forstå og brug lineære og ikke-lineære regressionsmodeller samt klassifikationsteknikker til dataanalyse

Lær og brug de forskellige associeringsregler fra Apriori-algoritmen

Lær og brug klynge metoder inklusiv k-means, DBSCAN og hierarkisk klyngeinddeling.

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Der er en stigende efterspørgsel efter dygtige dataforskere på tværs af alle industrier, hvilket gør dette data science certificeringskursus velegnet for deltagere på alle erfaringsniveauer. Vi anbefaler dette data science træningskursus til de følgende kategorier.

IT-professionelle

Analytikere

Softwareudviklere

Dataforsker

Business Intelligence

Start kurset nu

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;