ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - eLearning (inklusive eksamen)

6.500,00 DKK

eLearning

På dette ITIL® 4 Specialist-kursus vil du lære at skabe, levere og understøtte IT-aktiverede produkter, samtidig med at du opnår ITIL 4 CDS Specialist-certificeringen. Denne ITIL 4 Specialist: Direct, Plan, and Improve-uddannelse vil hjælpe dig med fuldt ud at forstå serviceydelse, servicekvalitet og forbedring, herunder relevante metoder og værktøjer. Efter vellykket gennemførelse af dette kursus vil du være karriereklar til en vigtig rolle inden for IT-serviceledelse.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Kursusintroduktion

  Lektion 01

  - Kursusintroduktion

 2. Serviceværdisystem til at skabe, levere og understøtte tjenester

  Lektion 02

  2.01 Serviceværdisystem til at skabe, levere og understøtte tjenester

  2.02 Organisatorisk struktur

  2.03 Forskelle i organisationsstruktur

  2.04 Roller og kompetencer

  2.05 Professionelle IT- og servicemanagementfærdigheder og kompetencer

  2.06 Eksempler på professionelle ITSM-færdigheder og kompetencer

  2.07 Generalist- eller T-formede modeller

  2.08 Udvikling af en bred vifte af kompetencer

  2.09 Arbejdsstyrkens planlægning og ledelse

  2.10 Medarbejdertilfredshedsstyring

  2.11 Resultatorienteret Måling og Rapportering

  2.12 Præstationsmål

  2.13 Teamkultur og forskelle

  2.14 Betydningen af kulturel tilpasning

  2.15 Hold Samarbejde og Integration

  2.16 Retningslinjer for en positiv teamkultur

  2.17 Kultur for løbende forbedring

  2.18 Samarbejdskultur

  2.19 Algoritmiske og heuristiske opgaver

  2.20 Tjenerlederskab

  2.21 Kundeorinteret tankegang

  2.22 Kundeorientering

  2.23 Kundeorinteret strategi

  2.24 Værdien af positiv kommunikation

  2.25 Principper for kommunikation

  2.26 Integration og datadeling

  2.27 Integrationsmetoder

  2.28 Rapportering og avanceret analyse

  2.29 Big Data

  2.30 Samarbejde og arbejdsflow

  2.31 Robotprocesautomatisering (RPA)

  2.32 RPA-teknologier

  2.33 Kunstig intelligens AI

  2.34 Maskinlæring

  2.35 CI/CD

  2.36 Mål og værdimåling

  2.37 At afstemme CI/CD med ITIL

  2.38 Værdien af en effektiv informationsmodel

  2.39 Automatisering af servicestyring

  2.40 Vigtigste pointer

 3. Værdistrømme til at skabe, levere og supportere

  Lektion 03

  3.01 Værdistrømme til at skabe, levere og understøtte tjenester

  3.02 ITIL Serviceværdistrømme

  3.03 Værdistrømme og organisationer

  3.04 Overvejelser om værdistrøm - Del ét

  3.05 Overvejelser om værdistrøm - Del to

  3.06 Overvejelser om værdistrøm - Del tre

  3.07 Design af en værdistrøm for service

  3.08 Beskrivelse af et trin i værdistrømmen

  3.09 Værdistrømskortlægning

  3.10 Nøglemålinger til analyse af en værdistrøm

  3.11 Design af en værdistrøm ved brug af Littles lov

  3.12 Værdistrømsmodeller

  3.13 Udvikling af en ny service

  3.14 Seks nøgletrin på rejsen fra efterspørgsel

  3.15 Anerkend og dokumenter servicekravene

  3.16 Beslut om at investere i den nye service

  3.17 Design og arkitektur af den nye service for at opfylde kundebehov

  3.18 Opnå eller opbyg inden for serviceværdikæden

  3.19 Udrulning af servicekomponenter i forberedelse til lancering

  3.20 Udgivelse af ny service til kunder og brugere

  3.21 Opgrader og gendan en live-tjeneste

  3.22 Syv centrale skridt på rejsen fra behov til værdi

  3.23 Anerkend og registrer brugerforespørgslen

  3.24 Undersøg forespørgslen

  3.25 Få en løsning fra specialistteamet

  3.26 Udrul rettelsen

  3.27 Bekræft at hændelsen er blevet løst

  3.28 Anmod om feedback fra brugeren

  3.29 Identificer muligheder for at forbedre det samlede system

  3.30 Brug af værdistrømme til at definere en minimal levedygtig praksis

  3.31 Vigtigste pointer

 4. Skab, Lever, og Supporter Tjenester

  Lektion 04

  4.01 Opret, lever og understøt tjenester

  4.02 Håndtering af køer

  4.03 Prioritering

  4.04 Sådan prioriterer du arbejde

  4.05 Teknikker til at prioritere arbejde - Del ét

  4.06 Teknikker til at prioritere arbejde - Del to

  4.07 Sværmen

  4.08 Udfordringer ved sværmning

  4.09 Shift-Left-tilgang

  4.10 Overvejelser om at bygge kontra købe

  4.11 Definition af krav til servicekomponenter

  4.12 Valg af en passende leverandør

  4.13 Indkøbsmodeller og muligheder

  4.14 Typer af sourcingmodeller

  4.15 Serviceintegration og -styring

  4.16 Overvejelser vedrørende serviceintegration og -styring

  4.17 Vigtige pointer

Læringsresultater

Når du har afsluttet dette ITIL4 Specialist: Create, Deliver & Support eLearning-kursus, vil du være i stand til at opnå følgende:

Integration

Integrer forskellige værdistrømme og aktiviteter for at skabe, levere og understøtte IT-understøttede produkter og tjenester.

Serviceværdistrøm

Planlæg og opbyg en værdistrøm for tjenester for at skabe, levere og understøtte tjenester.

Metoder og værktøjer

Implementer de relevante metoder og værktøjer til serviceydelsens præstation, kvalitet og forbedring.

Hvad er inkluderet?

Adgang

120 dages adgang til platformen 24/7

Materialer

PDF-dokumenter, der kan downloades, med detaljeret indhold (slides, forklaringer) til hver lektion

2 officielle eksamenssimuleringer

Øvelser

med øjeblikkelig online-korrektion

Eksamensvoucher

Gyldighed: 12 måneder

Den officielle online-eksamen er inkluderet!

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Dette kursus er hovedsageligt egnet til fagfolk, der er ansvarlige for den komplette levering af IT-understøttede produkter og tjenester, samt nuværende ITIL-kvalifikationsindehavere, der ønsker at udvide deres viden.

Forudsætninger:

- Bestod ITIL 4 Foundation-eksamen

- Deltog i et akkrediteret træningskursus for dette modul

ITSM-ledere

ITSM-udøvere, der styrer IT-understøttede produkter og tjenester

IT-serviceledelsesprofessionelle

Start kursus nu

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;