ITIL®4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI) - eLearning (inkluderet eksamen)

6.500,00 DKK

eLearning

ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (ITIL 4 DPI) er det universelle modul, som er en nøglekomponent i både ITIL 4 Managing Professional og ITIL 4 Strategic Leader forløbene. Modulen dækker indflydelsen og effekten af Agile og Lean arbejdsmetoder, og hvordan de kan udnyttes til en organisations fordel.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Kursusintroduktion

  Kursus 01

 2. Grundlæggende begreber inden for DPI

  Kursus 02

  - 2.1 Centrale begreber inden for Direkte, Planlæg og Forbedre (DPI)

  - 2.2 Retning

  - 2.3 Politikker og retningslinjer

  - 2.4 Risici og kontrol

  - 2.5 Planlægning

  - 2.6 Forbedring

  - 2.7 Governance, Compliance og Ledelse

  - 2.8 Anvendelse af de vejledende principper

  - 2.9 Driftsmodel

  - 2.10 Værdi, resultater, omkostninger og risici

  - 2.11 Vigtigste pointer

 3. Grundlæggende principper og metoder for styring og planlægning

  Kursus 03

  - 3.1 Grundlæggende principper og metoder for styring og planlægning

  - 3.2 Strategi og kaskade af mål og krav

  - 3.3 Definer effektive politikker, kontrolforanstaltninger og retningslinjer

  - 3.4 Effektive kontroller

  - 3,5 Effektive Retningslinjer

  - 3.6 Beslutningstagning på det rette niveau

  - 3.7 Vigtige pointer

 4. Governance, risiko og overholdelse

  Kursus 04

  - 4.1 Governance, risiko og overholdelse

  - 4.2 Strukturer og metoder til beslutningstagning

  - 4.3 Styring af tjenesteudbyder

  - 4.4 Risikostyringens rolle

  - 4,5 centrale pointer

 5. Kontinuerlig forbedring

  Kursus 05

  - 5.1 Løbende forbedring

  - 5.2 Kultur for løbende forbedring

  - 5.3 Kontinuerlig forbedring i organisationen

  - 5.4 Modellen for løbende forbedring

  - 5.5 Trin Et: Hvad er visionen?

  - 5.6 Trin to: Hvor er vi nu?

  - 5.7 Trin tre: Hvor vil vi hen?

  - 5.8 Trin Fire: Hvordan kommer vi derhen?

  - 5.9 Oprettelse af en handlingsplan

  - 5.10 Trin Fem: Tag handling?

  - 5.11 Trin Seks: Er Vi Kommet Frem?

  - 5.12 Trin Syv: Hvordan holder vi momentummet i gang?

  - 5.13 Måling og rapportering i løbende forbedring

  - 5.14 Vurderinger

  - 5.15 Gap-analyse

  - 5.16 SWOT-analyse

  - 5.17 Analyse af forandringsparathed

  - 5.18 Analyse af kunde- eller brugertilfredshed

  - 5.19 SLA Opnåelsesanalyse

  - 5.20 Benchmarking

  - 5.21 Modenhedsvurdering

  - 5.22 Forretningscase

  - 5.23 Opbygning af en forretningscase

  - 5.24 Kommunikation og argumentation for en forretningscase

  - 5.25 Vigtigste pointer

 6. Kommunikation og forandringsledelse i organisationer

  Kursus 06

  - 6.1 Kommunikation og forandringsledelse i organisationer

  - 6.2 Kommunikationsprincipper

  - 6.3 Kommunikation er en tovejsproces

  - 6.4 Vi kommunikerer hele tiden

  - 6.5 Timing og hyppighed betyder noget

  - 6.6 Ingen enkelt kommunikationsmetode virker for alle

  - 6.7 Budskabet ligger i mediet

  - 6.8 Kommunikationsmetoder og -medier

  - 6.9 Eksempler på kommunikationsmetoder

  - 6.10 Definition og etablering af feedbackkanaler

  - 6.11 Identifikation og kommunikation med interessenter

  - 6.12 Interessentkortlægning

  - 6.13 Forståelse af interessenter

  - 6.14 Grundlæggende om forandringsledelse i organisationer (OCM)

  - 6.15 Essentials for vellykket forbedring

  - 6.16 OCM Gennem Retning, Planlægning og Forbedring

  - 6.17 Etablering af effektive grænseflader på tværs af værdikæden

  - 6.18 Vigtigste pointer

 7. Måling og rapportering

  Kursus 07

  - 7.1 Måling og rapportering

  - 7.2 Grundlæggende om måling og rapportering

  - 7.3 Centrale begreber inden for måling og rapportering

  - 7.4 Definition og anvendelse af måling og rapportering

  - 7,5 grunde til at måle

  - 7.6 Typer af måling

  - 7.7 Forholdet mellem måling og adfærd

  - 7.8 Målekaskader og hierarkier

  - 7.9 Balanceret Scorecard

  - 7.10 Succesfaktorer og nøglepræstationsindikatorer

  - 7.11 Vigtige pointer

 8. Værdistrømme og praksisser

  Kursus 08

  - 8.1 Værdistrømme og praksisser

  - 8.2 Værdistrømskortlægning

  - 8.3 Udvikling af et værdistrømskort

  - 8.4 Typer af affald

  - 8.5 Øg detaljegraden i værdistrømskortlægninger

  - 8.6 Måling og de fire dimensioner

  - 8.7 Måling af partnere og leverandører

  - 8.8 Måling af værdistrøm og processer

  - 8.9 Procesmålinger

  - 8.10 Værdistrøm og processer i SVS

  - 8.11 Forholdet mellem værdistrømme og praksisser

  - 8.12 Forholdet mellem værdistrømme og processer

  - 8.13 Design af en arbejdsgang

  - 8.14 Arbejdsprocesmålinger

  - 8.15 Vigtigste pointer

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette ITIL4 Strategist: (DPI) eLearning-kursus vil du være i stand til at:

Begreber, principper og metoder

at styre styring, planlægning og forbedring af enhver forbedring, der er identificeret ud fra dens kontekst

Skabe business cases

Være i stand til at skabe business cases for at gøre deres idé klar og kommunikerbar i deres kontekst

Kommunikation med interessenter

Forstå vigtigheden af kommunikation med interessenter og håndtering af modstand mod forandring

Serviceværdisystem

Kunne bruge principperne og metoderne i Service Value System til at hjælpe organisationen med at forbedre sig selv, sine tjenester og sine kunder og partnere.

Organisatoriske forbedringer

Være i stand til at styre og planlægge organisatoriske forbedringer gennem struktureret forandringsledelse

Hvad er inkluderet?

Sprog

engelsk

Adgang

120 dages adgang til platformen 24/7

Materialer

PDF-dokumenter, der kan downloades, med detaljeret indhold (slides, forklaringer) til hver lektion

2 officielle eksamenssimuleringer

Øvelser

med øjeblikkelig online-korrektion

Eksamensvoucher

Gyldighed: 12 måneder

Den officielle online-eksamen er inkluderet!

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Dette ITIL Strategist-kursus er rettet mod IT-ledere og -managers på alle organisatoriske niveauer, som sigter efter enten ITIL Managing Professional (MP) eller ITIL Strategic Leader (SL) betegnelsen, eller de som er involveret i at forme IT-retning og strategi.

Forudsætninger:

- Bestod ITIL 4 Foundation-eksamen

- Deltog i et akkrediteret træningskursus for dette modul

ITSM-ledere

ITSM-praktikere, der styrer IT-understøttede produkter og tjenester

Eksisterende ITIL-kvalifikationsindehavere, der ønsker at udvide deres viden

Start kursus nu

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;