MoP® Management of Portfolios Foundation - eLearning (inklusive eksamen)

6.500,00 DKK

 • 15 hours
eLearning

Vejledningen i Porteføljestyring (MoP) giver råd og eksempler på anvendelse af principper, praksisser og teknikker, der hjælper med at optimere en organisations investering i forandring sammen med deres løbende arbejde (BAU). AVC's Porteføljestyring (MoP) Foundation vil forberede dig til Foundation-kvalifikationen i MoP. MoP giver organisationer mulighed for at besvare et grundlæggende spørgsmål: Er vi sikre på, at denne investering passer til os, og hvordan vil den bidrage til vores strategiske mål?

Kursus tidsplan

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

  - Formålet og strukturen af kurset

  - Formatet og stilen af MoP-eksamenen

 2. Introduktion til eller beskrivelse af nedstigning

  Lektion 02

  - MoP som en del af en pakke af bedste praksis for ledelsesprodukter

  - Definitioner af begreberne Projekt, Programmør og Portfolio

  - Beskrivelser af begreberne Projekt, Porteføljestyring for programmører

  - Forskellene mellem projekter, programmer og porteføljer

  - Principperne for MoP og de 'lette touch-teknikker

  - De to porteføljecyklusser samt definitionen og leveringspraksisserne

  - Behovet for at tilpasse MoP-vejledningen til din organisation

  - Målsætninger og fordele ved porteføljestyring

 3. Strategisk og organisatorisk sammenhæng

  Lektion 03

  - Forholdet mellem porteføljestyring og de andre funktioner eller

  - Aktiviteter, som den skal koordinere med

 4. Roller og dokumentation

  Lektion 04

  MoP-roller og ansvar, dokumenter og indholdet

 5. MoP Principper

  Lektion 05

  - Beskrivelse af MoP-principperne og nøglerne til succes for hver

  - Implementer, oprethold og mål

  - De tre tilgange til implementering af MoP

  - Nøglefaktorer i implementering og opretholdelse af fremskridt

  - Vurdering af modenhed og indvirkning på organisationen

  - Organisatorisk energi

 6. Definitionscyklus

  Lektion 06

  Forklaring af de fem definitionsmetoder

 7. Leveringscyklus

  Lektion 07

  Forklaring af de syv leveringsmetoder

 8. MoP Foundation-eksamensteknik

  Lektion 08

  Hvordan man nærmer sig MoP-eksamen

 9. MoP Foundation eksaminationssimulator

  Lektion 09

  Med tidsbestemte eksempelspørgsmål i stilen af MoP-eksamen

 10. Grundlæggende eksamen

  Eksamensformat

  - Flervalgsspørgsmål til eksamen

  - 50 spørgsmål pr. prøve

  - 25 point kræves for at bestå (ud af 50 mulige) - 50%

  - 40 minutters varighed

  - Lukket bog

  - Online eksamen

Læringsresultater MoP Foundation

Kvalifikationen på grundniveau måler forståelsen af principper, cyklusser, praksisser, teknikker, roller, ansvar, dokumenter og den organisatoriske sammenhæng inden for porteføljestyring. Specifikt bør du ved kursets afslutning kende til og forstå følgende:

Omfang og målsætninger for porteføljestyring og hvordan det adskiller sig fra program- og projektledelse

Fordele ved at anvende porteføljestyring

Konteksten, som den opererer indenfor

Principper som vellykket porteføljestyring bygger på

Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at opretholde fremskridt, og hvordan man vurderer succesen af porteføljestyring

Formålene med definitionen af porteføljestyring og leveringscyklusser samt deres komponentpraksisser og relevante teknikker, der er anvendelige for hver praksis

formål og kritisk indhold af de primære porteføljedokumenter

Omfanget af nøgleroller inden for porteføljestyring

Vigtige funktioner

Alt ledsagende kursusmateriale

Den officielle MoP-manual

MoP Foundation-eksamen

Adgang 24/7

12 måneders adgang

En officiel prøveeksamen

Fuld Tutorstøtte

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Porteføljeforvaltere

Risikochef

Ledere

Senior / mellemleder

Start kursus nu

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;