PMI-PgMP® (Program Management Professional) - eLearning

3.900,00 DKK

 • 18 hours
eLearning

Dette praktiske eLearning-kursus sigter mod at forberede fagfolk, der er bekendt med principperne for programledelse, til PgMP-eksamen. Kurset er baseret på PMI's Standard for Programledelse, En Guide til Projektledelseskroppen af Viden (PMBOK® Guide) og PMI's Programledelsesprofessionel (PgMP) Eksamensindholdsfortegnelse (nuværende version). Gennem denne læringsoplevelse vil du få en detaljeret forståelse af programledelse fra et PMI-standardperspektiv, en forståelse af programlederens rolle og kompetencer, forskellen mellem en projekt- og en programleder og deres forhold i et programmiljø, samt forskellen mellem program- og porteføljeledere og deres forhold i et programmiljø.

Kursus tidsplan

Hero
 1. Grundlæggende koncepter

  Lektion 02

  • Programmer, projekter og porteføljedefinitioner, forskelle og hvordan de relaterer til hinanden
  • Definitionen af en komponent og hvordan den relaterer sig til et program
  • Repræsentativt programledelses livscyklus
  • Programlederens og programkontorets rolle
  • Forskellen mellem praksis for programledelse og præstationsdomæner.
 2. Programregistrering og styring af vidensaktiver

  Lektion 02

  • Programregistre og hvordan de bruges til at styre videnaktiver
  • Videnaktivstyring, startende med data, information, viden og visdom (DIKV)-modellen
  • Videnaktiver og relation til præstationsområder
  • Programchefen som en videnressourcechef
 3. Programtyper

  Lektion 03

  • Perspektiver på programmer til at etablere det “rigtige” synspunkt
  • Kategorier af programmer, fra programstandarden
  • Scenariebaserede spørgsmål
 4. Program- og organisationsstrategialignment

  Lektion 04

  • Et overblik over præstationsområdet for programstrategialignment
  • Udforskning af elementerne i strategisk tilpasning, dvs. forretningscasen og programvejledningen
  • Udforskning af organisationsmodenhed og strategisk tilpasning
  • Scenariebaserede spørgsmål, der henviser til både præstationsdomænet for programstrategialignment og praksisdomænet for strategisk programledelse
 5. Programfordelsstyring

  Lektion 05

  • Et overblik over præstationsområdet for Programfordelsstyring.
  • Udforskning af hver interaktion med forvaltning af fordele i forbindelse med det repræsentative programs livscyklus:
   • Fordele Identifikation
   • Fordeleanalyse og planlægning
   • Fordele Levering
   • Overgang af fordele
   • Fordeles Vedligeholdelse
  • Scenariebaserede spørgsmål, der henviser til både præstationsdomænet for programfordele og praksisdomænet for fordelshåndtering.
 6. Programinteressenthåndtering

  Lektion 06

  • Et overblik over præstationsområdet for interessentengagement i programmet.
  • Udforskning af hver interessentengagements præstationsdomæneaktivitet:
   • Identifikation af programinteressenter
   • Planlægning af interessentinddragelse
   • Interessentinddragelse
  • Scenariebaserede spørgsmål, der henviser til både præstationsdomænet for interessentengagement i programmet og praksisdomænet for interessentstyring.
 7. Programstyring

  Lektion 07

  • Et overblik over præstationsområdet for programstyring
  • Udforskning af standardpraksisser for programstyring: Etablering af styregrupper for programmer
  • Ansvarsområder for programstyringsrådet
  • Forholdet mellem programstyringsorganer og programledelse
  • Almindelige individuelle roller relateret til programstyring
  • Programmer som styrende organer – styringen af programkomponenter
  • Andre styrende aktiviteter der understøtter programledelse
  • Scenariebaserede spørgsmål, der henviser til præstation inden for programstyring og praksis inden for governance.
 8. Programlivscyklusstyring

  Lektion 08

  • Et overblik over præstationsområdet for Program Lifecycle Management.
  • Udforskning af de tre faser i det repræsentative programs livscyklus:
   • Programdefinition
   • Levering af programfordele
   • Programlukning
  • Scenariebaserede spørgsmål, der henviser til Program Life Cycle Managements præstationer.
  • Domæne og praksisdomænet for programlivscyklus.
 9. Programledelsesstøtteprocesser – Del 1

  Proces 01

  • Et overblik over understøttende processer i programledelse
  • Udforskning af 4 ud af 9 understøttende processer:
  • Programkommunikationsstyring
  • Program økonomistyring
  • Programintegrationsstyring
  • Programindkøbsstyring
  • Scenariebaseret spørgsmål præsenteret efter hver understøttende proces
 10. Programledelsesstøtteprocesser – Del 2

  Proces 02

  • Udforskning af de resterende 5 ud af 9 understøttende processer:
  • Programkvalitetsstyring
  • Programressourcestyring
  • Programrisikostyring
  • Programskema styring
  • Styring af programomfang
  • Scenariebaseret spørgsmål præsenteret efter hver understøttende proces
 11. Program Management Professional (PgMP) eksamen

  Eksamen

  • Ansøgningsproces og tidsplan
  • Generelle og særlige adgangskrav
  • Multi-Rater Evaluering
  • International Instituts Online Læringsværktøj – adgang til eksempel eksamensspørgsmål.
  • Opdeling af domæner og underdomæner for Program Management Professional (PgMP)-eksamen.
  • Eksamensbetingelser og vilkår
  • PgMP Professionel adfærdskodeks

Læringsresultater

Ved afslutningen af dette PMI-PgMP e-læringskursus vil du være i stand til at:

Afstem og håndter programmet strategisk

Afstem og styr programmet strategisk for at opfylde organisationens mål og prioriteter gennem realisering af fordele.

Forstå programledelses livscyklus

Forstå programledelseslivscyklussens tre domæner, understøttende processer og aktiviteter, for at sikre, at fordele realiseres, overgår og opretholdes.

Beskriv rollen som programleder

Beskriv programlederens rolle baseret på resultaterne af PMI's rolleafgrænsningsstudie, dokumenteret i de fem praksisdomæner fundet i PgMP-eksamensindholdsfortegnelsen.

Anvend PgMP-indhold effektivt

Anvend opgaverne, viden og færdigheder fra en programleder til den passende fase og understøttende processer i henhold til PgMP-eksamensindholdsoversigten.

PgMP-eksamen

Forstå eksamensstrukturen og hvordan man besvarer spørgsmål til PgMP-eksamen.

Detaljer om PgMP-eksamen

Stil spørgsmål for at afsløre specifikationerne i PgMP-eksamensstrukturen for at forbedre præstationen.

Vigtige funktioner

18 timers selvstyret læring

180 dages adgang

Vigtige referencer

til PMI's Program Management Professional (PgMP) eksamensindholdsfortegnelse

Vigtige krydshenvisninger

til PMBOK®-guiden

Videnstests og quizzer

Eksempelspørgsmål

Hero

Hvem bør tilmelde sig dette program?

Forudsætninger:

 • Certificering som Project Management Professional (PMP)® eller praktisk kendskab til A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
 • Kendskab til PMI's Standard for Programledelse
 • Tre til fem års erfaring med projektledelse

Projektledere

Programledere

Senior / mellemniveau leder

PMOs

Start kursus nu

Kursusniveau: Avanceret

For at opnå din Program Management Professional (PgMP)®-titel skal du opfylde kravene til erfaring og uddannelse og bestå panelets evaluering samt den multiple-choice eksamen. Uanset hvor avanceret din erfaring eller uddannelse inden for programledelse måtte være, er det stadig bedst at forberede sig grundigt til eksamen.

Succesfulde PgMP-kandidater bruger typisk flere studiehjælpemidler — herunder kurser, selvstudium og studiegrupper — og vil bruge mange timer på forberedelse. Sørg for at afsætte rigeligt med forberedelsestid før du går til den multiple-choice eksamen.

Har du brug for virksomhedsløsninger eller LMS-integration?

Fandt du ikke kurset eller programmet, der ville være til gavn for din virksomhed? Har du brug for LMS-integration? Skriv til os, vi løser alt!

;